JtB Pensioenconsultancy richt zich op het ondersteunen van werkgevers die te maken krijgen met een verplichtstelling van een bedrijfstakpensioenfonds. JtB Pensioenconsultancy is gespecialiseerd in het onderzoeken of de verplichtstelling van dat bedrijfstakpensioenfonds terecht is, het zogenoemde werkingssfeer onderzoek.

Daarnaast verzorgt JtB Pensioenconsultancy ook vrijstellingstrajecten voor werkgevers die onder de verplichtstelling van een bedrijfstakpensioenfonds vallen en die liever de pensioenregeling door een verzekeraar of premiepensioeninstelling laten uitvoeren.

Bovengenoemde activiteiten voert JtB Pensioenconsultancy inmiddels ook uit voor een aantal andere pensioenadviseurs die minder in deze materie gespecialiseerd zijn.

Ook scant JtB Pensioenconsultancy op verzoek volledige portefeuilles van pensioenadviseurs of verzekeraars op mogelijke bedrijfstakpensioenfonds verplichte werkgevers. En pensioenadviseurs kunnen het verplichte CAO en BPF onderzoek uit hun adviestraject ook aan JtB Pensioenconsultancy uitbesteden.

Kortom, JtB Pensioenconsultancy is de BPF expert!

Wilt u meer informatie over de dienstverlening van JtB Pensioenconsultancy?
Maak dan een afspraak voor een vrijblijvend introductie gesprek.